Logo Angels Logo PTPN

Inicjatywa Angels we współpracy z Polskim Towarzystwem Pielęgniarek Neurologicznych zapraszają do wzięcia udziału w seminarium internetowym

Wykładowcy

Dr n. med.

Marcelina Skrzypek-Czerko

Przewodnicząca PTPN,
Koordynator Krajowy Projektu QASC Europe,
Gdański Uniwersytet Medyczny

Mgr

Aneta Karpińska

Pielęgniarka oddziałowa,
Szpital im. Mikołaja Kopernika w Łodzi

Dr n. med.

Marika Litwin

Neurologopeda,
Centrum Kompleksowej Rehabilitacji w Konstancinie

Mgr

Joanna Kopińska

Dietetyk kliniczny,
Nutricia Poland

Agenda Czwartek - 25.06.2020

17:00 - 17:10 Powitanie
17:10 - 17:30 Rola zespołu pielęgniarskiego w leczeniu ostrego udaru mózgu. Korzyści z wdrożenia torby udarowej
mgr Aneta Karpińska, pielęgniarka oddziałowa. Szpital im. Mikołaja Kopernika w Łodzi
17:30 - 17:50 Dysfagia poudarowa - zagrożenia i diagnoza
dr n. med. Marika Litwin, neurologopeda, Centrum Kompleksowej Rehabilitacji w Konstancinie
17:50 - 18:10 Odwodnienie i niedożywienie, czyli dysfagia okiem dietetyka
mgr Joanna Kopińska, dietetyk kliniczny, Nutricia Poland
18:10 - 18:25 Projekt QASC w Polsce
dr n. med. Marcelina Skrzypek-Czerko, Przewodnicząca PTPN, Koordynator Krajowy Projektu QASC Europe, Gdański Uniwersytet Medyczny
18:25 - 18:45 Dyskusja oraz zakończenie

Zobacz Webinarium

Film Wideo

Logo Angels Logo PTPN